Japonia godna poznania

Japonia jest zróżnicowana, nie tylko ze względu na fakt, iż rozsiana jest na wyspach, ale również każda z wysp podzielona jest na mniej lub bardziej zurbanizowane strefy, a także na tereny, które nie nadają się do zamieszkania. Najbardziej zamieszkiwane są wybrzeża, szczególnie na południu wyspy Honsiu. Określa się te tereny jako permanentne miasto – które rozciąga się wzdłuż niemal całej linii brzegowej. Ten obszar określany jest również jako najbardziej rozwinięty przemysłowo, ale także rolniczo. Jeżeli zależy nam na spokojnych i mało zurbanizowanych okolicach – powinniśmy zdecydować się na pobyt na Sikoku i Hokkaido. Ze względu na oddalenie od stolicy jest to niewątpliwie bardziej spokojny rejon. Japonia jest państwem wyspiarskim, rozciąga się ona na około 3800 kilometrów. Cały archipelag obejmuje 4000 wysp i wysepek różniących się znacznie wielkością od siebie. Japonia jest krajem o dużej aktywności sejsmicznej, wpływa na to jej lokalizacja oraz pochodzenie wulkaniczne. Japonia znajduje się bowiem w tak zwanej strefie ognia. Na terenie kraju znajduje się ponad 30 aktywnych wulkanów. Mają one klasyczny kształt stożka. Japonia jest jednym z najbardziej wulkanicznych państw na świecie. Warto wiedzieć, iż na terenie Japonii znajduje się blisko 20 tysięcy gorących źródeł. Ich największe skupiska znajdują się na Hokkaido, Kiusiu oraz Honsiu.

Both comments and pings are currently closed.